18rptc-banner-eng.jpg
 
 
 
 
 
 

Photogallery

Day 1. Panel Session | Sokolniki Hall

Day 1. Special Session Supported by SPD | Sokolniki-1 Hall

Day 1. Sokolniki-2 Hall

Day 1. Regional Awards Ceremony

Day 1. Arbat Hall

Day 1. Chistye Prudy Hall

Day 1. Krasnye Vorota Hall

Day 1. Krymsky Val Hall

Day 1. Okhotny Ryad Hall

Day 1. Ostozhenka Hall

Days 2-3. Sokolniki-1 Hall

Days 2-3. Sokolniki-2 Hall

Days 2-3. Arbat Hall

Days 2-3. Chistye Prudy Hall

Days 2-3. Student Paper Contest | Fili Hall

Days 2-3. Krasnye Vorota Hall

Days 2-3. Krymsky Val Hall

Days 2-3. Okhotny Ryad Hall

Days 2-3. Ostozhenka Hall

General View